1.

تأثیر هوش عاطفی بر موفقیت شغلی‌ذهنی با نقش واسطه‌ی نگرش‌های فراحدی شغلی

صفحه 101-112
فرشید اصلانی؛ سحر اکبری؛ فرزانه اصلانی

2.

بررسی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دوران همه گیری کووید ـ ۱۹

صفحه 113-124
علی صحراِییان؛ معین پیروزخواه

3.

تدوین ابزار غربالگری حرکتی عملکردی در تنیس

صفحه 125-138
سام کاظمی؛ حسین علیزاده؛ حسن دانشمندی

4.

طراحی و ساخت و پایایی دستگاه الکترونیک بومی (EPIF) برای سنجش عملکرد استقامت فوتسالیستهای جوان

صفحه 139-150
حسین اسدالهی؛ فرزاد ناظم؛ عباس صادقی؛ حسین ساکی

5.

بررسی ارتباط شکل توزیع چربی بدن با کیفیت زندگی در زنان یائسه

صفحه 151-160
مریم میرزایی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ مریم دهقانیپور؛ ندا دهقانی؛ معصومه غضنفرپور

6.

طراحی مدل ساختار سازمانی کیفیت‌محور مبتنی‌بر هوش هیجانی کارکنان مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تهران

صفحه 161-180
محمدرضا شهبازی مقدم؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ حمیدرضا ملائی؛ نوید فاتحی راد

7.

بررسی عوامل مؤثر بر صلاحیت حرفه‌ای مدیران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم‌ پزشکی شیراز

صفحه 181-190
مجتبی پرنیان؛ علی یعقوبی پور؛ یوسف احمدی

8.

اپونیم بیماری‌ها بر مبنای اساطیر و ادبیات و هنر

صفحه 191-210
یگانه فرنامیان؛ عاتکه رسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب