تماس با ما

 شیراز- بولوار کریمخان زند- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- طبقه هفتم - معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه - گروه کتب ونشریات - دفتر نشریات علمی پژوهشی  - تلفن :07132122803   و07132305410  7383   نشانی الکترونیک:pub@sums.ac.ir     jco@sums.ac.ir      jco.sums@gmail.com    

 سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب