1.

الگوی علّی ابهام و تعارض نقش، تنش شغلی، فرسودگی شغلی و تمایل به جابه‌جایی در حسابداران، حسابرسان و استادان دانشگاه در رشته حسابداری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-42
محدثه خواجوی؛ دکتر الهه برزگر

2.

بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و پرخاشگری در دانشجویان اینترن دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دوره 8، شماره 4، آبان 1399، صفحه 419-428
علی صحراِییان؛ فاطمه ادریسی

3.

بررسی سندرم فرسودگی شغلی و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1331

دوره 1، شماره 2، بهار 1392، صفحه 69-76
ندا جمالی مقدم؛ سارا سلیمانی

4.

بررسی نقش فرسودگی شغلی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی حسابرسان

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 57-80
زهرا مرویان حسینی؛ دکتر محمود لاری دشت بیاض

5.

تأثیر آموزش مدیریت زمان‌ بر استرس و فرسودگی شغلی، پرستاران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 1397

دوره 7، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 401-412
ساجده بمپوری؛ مهناز قلجه؛ علی نویدیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.