نشریات دانشگاه در یک نگاه

 

در حال حاضر وضعیت فعلی نشریات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، که در حوزه ‏های مختلف علوم پزشکی منتشر می ‏گردند، بدین‏گونه می ‏باشد:

 • 25 عنوان نشریه مصوب شورای انتشارات دانشگاه و دارای موافقت اصولی کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور (23 عنوان انگلیسی زبان؛ 2 عنوان فارسی زبان)
 • 23 عنوان نشریه در حال انتشار 
 • 21 عنوان نشریه دارای رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور
 • 20 نشریه در سامانه نشریات علمی دانشگاه

وضعیت نمایه بودن نشریات در پایگاه‏ های نمایه داخلی و بین‏ المللی

 • نمایه بودن 5 نشریه در پایگاه ISI
 • نمایه بودن 11 نشریه در پایگاه Scopus
 • نمایه بودن 3 نشریه در پایگاه Medline 
 • نمایه بودن 7 نشریه در پایگاه PMC
 • نمایه بودن 10 نشریه در پایگاه Embase
 • نمایه بودن 22 نشریه در پایگاه EBSCO
 • نمایه بودن 6 نشریه در پایگاه Chemical Abstracts
 • نمایه بودن 22 نشریه در پایگاه ISC
 • و ... 

 

English Journals  

 

(Title: Iranian Journal of Medical Sciences (IJMS

Scope: The Iranian Journal of Medical Sciences is an international peer review bimonthly biomedical publication, the aim of which is to provide a scientific medium of communication for researchers throughout the globe. The Journal welcomes original clinical articles as well as basic science research experiences mainly on prevalent diseases in the region and the analysis of various regional problems. Manuscripts are publishable in the form of original article, review
article, case report, letter to the editor, etc.

Website: https://ijms.sums.ac.ir
Archive Link: https://ijms.sums.ac.ir/browse?_action=issue

Tel: +98 71 32339331

  7132122381

 7132122382

Email: ijms@sums.ac.ir, ijmsjournal@yahoo.com
pISSN: 0253-0716
eISSN: 1735-3688

 

   1

 

Title: Journal of Dentistry (JDENT)

Scope: Journal of Dentistry, a peer- reviewed open access journal of Shiraz University Medical Sciences, is published quarterly in English and issues original research articles, short communications, review articles, clinical and laboratory studies within all fields of dentistry. However, any contents, conclusions and comments stated in this journal only reflect the authors’ viewpoint and are not necessarily replicating the editorial board’s opinion or conviction.

Website: https://dentjods.sums.ac.ir/
Archive Link: https://dentjods.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 36280458
Fax: +98 71 36280458
Email: dentjod2@sums.ac.ir
pISSN: 2345-6485
eISSN: 2345-6418

 

   2

 

Title: Shiraz E Medical Journal (SEMJ)

Scope: Shiraz e medical journal is an *open access* monthly publication by the health policy research center in Shiraz University of Medical Sciences as an Organization and Kowsar Medical as a Publisher. The journal publishes original research articles, review articles, meeting reports and mini-reviews and letters on all aspect of health sciences with special emphasis on public health.

Website: https://brieflands.com/journals/shiraz-e-medical-journal/
Archive Link: https://brieflands.com/journals/shiraz-e-medical-journal/archive.html
Tel: +98 71 32122736
Fax: +98 71 32309615
Email: semj@sums.ac.ir
pISSN: -
eISSN: 1735-1391

 

   3

 

Title: Iranian Journal of Immunology (IJI)

Scope: The Iranian Journal of Immunology is an internationally disseminated peer-reviewed publication and publishes a broad range of experimental and theoretical studies concerned with all aspects of immunology. The Journal will welcome original and review articles on basic and clinical Immunology, Immunogenetics, Transplantation Immunology, Immunohematology, Cancer Immunology, and Allergy. The Journal will also welcome short papers and letters to the Editor.

Website: https://iji.sums.ac.ir/
Archive Link: https://iji.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 32303687
Fax: +98 71 32304952
Email: ghaderia@sums.ac.ir
pISSN: 1735-1383
eISSN: 1735-367x

 

    4

 

Title: International Cardiovascular Research Journal (ICRJ)

Scope: The International Cardiovascular Research Journal is an international, open access, free-of-charge (for both readers and authors), English language, peer-reviewed journal dealing with Cardiovascular Medicine and Surgery and is published quarterly. It was founded in 2007 by Professor Mohammad Javad Zibaeenezhad.

The International Cardiovascular Research Journal aims at publishing the high quality materials, both clinical and scientific, on all aspects of Cardiovascular Medicine and Surgery. It includes articles related to research findings, technical evaluations, and reviews. In addition, it provides a forum for exchanging information on all aspects of Cardiovascular Medicine and Surgery, including education issues.

Website: https://brieflands.com/journals/international-cardiovascular-research-journal/
Archive Link: https://brieflands.com/journals/international-cardiovascular-research-journal/archive.html
Tel: +98 71 32342248
Fax: +98 71 32342248
Email: icrjournal@yahoo.com
pISSN: 2251-9130
eISSN: 2251-9149

 

   5
 

Title: Middle East Journal of Cancer (MEJC)

Scope: Middle East Journal of Cancer is an international peer-reviewed journal which aims to publish high-quality basic science and clinical research in the field of cancer. This journal will also reflect the current status of research as well as diagnostic and treatment practices in the field of cancer in the Middle East, where cancer is becoming a growing health problem. Lastly, MEJC would like to become a model for regional journals with an international outlook. Accordingly, manuscripts from authors anywhere in the world will be considered for publication.

Website: https://mejc.sums.ac.ir/
Archive Link: https://mejc.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 32303715
Fax: +98 71 32303715
Email: middle.east.journal@gmail.com
pISSN: 2008-6709
eISSN: 2008-6687

 

  6
 

Title: International Journal of Organ Transplantation Medicine (IJOTM)

Scope: The International Journal of Organ Transplantation Medicine is a quarterly peer-reviewed English-language journal that publishes high-quality basic sciences and clinical research on transplantation. The scope of the journal includes organ and tissue donation, procurement and preservation; surgical techniques, innovations, and novelties in all aspects of transplantation; genomics and immunobiology; immunosuppressive drugs and pharmacology relevant to transplantation; graft survival and prevention of graft dysfunction and failure; clinical trials and population analyses in the field of transplantation; transplant complications; cell and tissue transplantation; infection; post-transplant malignancies; sociological and ethical issues and xenotransplantation.

Website: http://www.ijotm.com/ojs/index.php/IJOTM
Archive Link: http://www.ijotm.com/ojs/index.php/IJOTM/issue/archive
Tel: +98 71 36419400
Fax: +98 71 36419400
Email: info@ijotm.com
pISSN: 2008-6482
eISSN: 2008-6490

 

  7
 

Title: Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS)

Scope: IJVLMS aims to promote and enhance the quality of e-learning in universities. IJVLMS accepts Original Articles, Review Articles, Case Reports, Brief Reports, News and Letters to the Editor. Articles in the following areas will be reviewed by the journal: Theoretical foundations of e-learning, Continuing professional development, New methods of teaching in medicine, Ethical issues in the e-learning system, Evaluation methods in e-learning, Quality assurance, evaluation. and validation of e-learning, New strategies in teaching and learning and etc.
Tel: +98 71 32351256 (2023)
Fax: +98 71 32303061
Email: ijvlms@sums.ac.ir
pISSN: 2476-7263
eISSN: 2476-7271
 
  8
 

Title: Journal of Research on History of Medicine (RHM)

Scope: The Journal of Research on History of Medicine encourages researchers in the field of history of medicine to submit historical articles in the whole fields of medical sciences from ancient to Contemporaneous periods, all round the world and we have no publication or processing fee. Its domains includes development of medical sciences, biography of medical scientists, evidence based researches on historical aspects of medicine, archeological researches and roots of traditional approaches medical sciences.

Website: https://rhm.sums.ac.ir/
Archive Link: https://rhm.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 32304279
Fax: +98 71 32304279
Email: info@rhm.ir
pISSN: -
eISSN: 2251-886x

  9

 

Title: Journal of Biomedical Physics and Engineering (JBPE)

Scope: This bimonthly journal is the official publication of the Global Center for Advanced Research in Biomedical Physics and Biomedical Engineering, one of the world's leading independent research centers that publishing by Shiraz University of Medical Sciences in cooperation with SalviaPub (a part of Salvia Medical Sciences Ltd.).

Website: https://jbpe.sums.ac.ir/
Archive Link: https://jbpe.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 32308113 
Fax: +98 71 32349332 (3086)
Email: contact@jbpe.org
pISSN: -
eISSN: 2251-7200

 

  10
 

Title: Journal of Advances in Medical Education and Professionalism (JAMP)

Scope: This journal addresses the needs of medical sciences instructors, professionals and administrators through the country and the world. This journal presents new experiences of teaching methods, assessment and evaluation, and serves as a forum for communication between medical sciences professionals, instructors and policy makers. The objective of the journal is to improve the knowledge of the researchers and accountability to academic society. This can lead the educational institutes to applying more effective teaching and learning methods. The journal provides reports of innovation and research in the following domain: Educational Management, Educational Planning, Teaching and Learning, Educational Technologies, Assessment and Evaluation, Organizational Performance Assessment, Accreditation, Continuing Education and Professionalism & Ethics.

Website: https://jamp.sums.ac.ir/
Archive Link: https://jamp.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 32349338 (2315)
Fax: +98 71 32333064
Email: jamp@sums.ac.ir
pISSN: 2322-2220
eISSN: 2322-3561

 

  11
 

Title: Bulletin of Emergency And Trauma (BEAT)

Scope: Bulletin of Emergency And Trauma is an international, peer-reviewed, quarterly journal coping with original research contributing to the field of emergency medicine and trauma. BEAT is the official journal of the Trauma Research Center (TRC) of Shiraz University of Medical Sciences (SUMS) with cooperation of Hungarian Trauma Society, Lusitanian Association for Trauma and Emergency Surgery (ALTEC/LATES) and Serbian Trauma Association aiming to be a publication of international repute that serves as a medium for dissemination and exchange of scientific knowledge in the emergency medicine and trauma. The aim of BEAT is to publish original research focusing on practicing and training of emergency medicine and trauma to publish peer-reviewed articles of current international interest in the form of original articles, brief communications, reviews, case reports, clinical images, and letters.

Website: https://beat.sums.ac.ir

Tel: +98 71 36360697
Fax: +98 71 36254206
Email: beat@sums.ac.ir
pISSN: 2322-2522
eISSN: 2322-3960

 

  12
 

Title: International Journal of Community Based Nursing and Midwifery (IJCBNM)

Scope: International Journal of Community Based Nursing and Midwifery (IJCBNM) is an international innovating peer-reviewed quarterly publication for Nurses, Midwives, related fields educators and researchers. The Journal accepts original contributions of interest to those involved in all aspects of community practice, quantitative and qualitative research and management. Manuscripts are publishable in the form of original article, review article, case report, letter to the editor, short communications, etc. The Journal invites health care specialist concerned with any of these areas to submit material on topics including, but not limited to: Health promotion & disease prevention in all stages of human life, Home - health care, Patient & client education, Individual care in the context of family and community, Health care delivery and health outcome, Continuity of care.

Website: https://ijcbnm.sums.ac.ir/
Archive Link: https://ijcbnm.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 36474287
Fax: +98 71 36474287
Email: ijcbnm1@sums.ac.ir
pISSN: 2322-2476
eISSN: 2322-4835

 

  13
 

Title: Iranian Journal of Colorectal Research

Scope: The Iranian Journal of Colorectal Research aims to publish the highest quality material, both clinical and scientific, on all aspects of colorectal disease and surgery. It includes articles related to research findings, technical evaluations, and reviews. In addition it provides a forum for the exchange of information on all aspects of colorectal disease and surgery, including educational issues.

Website: https://colorectalresearch.sums.ac.ir/
Archive Link: https://colorectalresearch.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 32306972
Fax: +98 71 32306972
Email: info@colorectalresearch.com
pISSN: 2322-5262
eISSN: 2322-5289

 

  14
 

Title: Journal of Health Sciences and Surveillance System (JHSSS)

Scope: The quarterly Journal of Health Sciences and Surveillance System is a non profitable periodical, common to the School of Health and Nutrition and the vice-chancellor for Health at Shiraz University of Medical Sciences. The journal publishes original research papers, short communications, scientific notes, case reports, letter to editors, and review articles in English. The scope of papers comprises all aspects of Health Sciences and Surveillance System. The Editorial Board would be glad to receive your original papers on any area of Health Sciences.

Website: https://jhsss.sums.ac.ir/
Archive Link: https://jhsss.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 327251001-4(411)
Fax: +98 71 32122432
Email: jhsss@sums.ac.ir
pISSN: 2345-2218
eISSN: 2345-3893

 

  15
 

Title: Journal of Health Management and Information Science (JHMIS)

Scope: Journal of Health Management and Information Science (JHMIS) presents cutting edge research that provides readers with a forecast for new management thoughts and techniques. All articles published in the journal should strive towards empirical and/or theoretical contribution. All empirical methods including (but not limited to) qualitative, quantitative, or combination methods are represented. Articles published in the journal are clearly relevant to applied management theory and practice and identify both a compelling practical management issue and a strong theoretical framework for addressing it.

Website: https://jhmi.sums.ac.ir/
Archive Link: https://jhmi.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 32340783
Fax: +98 71 32340783
Email: jhmi@sums.ac.ir
pISSN: 2322-1097
eISSN: 2783-302X

 

  16
 

Title: Journal of Rehabilitation Sciences and Research (JRSR)

Scope: The Journal of Rehabilitation Sciences and Research (JRSR) is a quarterly and an editorially independent publication owned by Shiraz School of Rehabilitation Sciences and aims to be a publication of international repute for reporting current regional and international adventures in all aspects of rehabilitation sciences. JRSR welcomes contributions in this field in the form of original research articles, case reports, letter to the editor, and review articles. The Journal seeks to provide its readers with the highest quality scientific information published through a process of careful peer reviews and editorial comments. All publications are in English.

Website: https://jrsr.sums.ac.ir/
Archive Link: https://jrsr.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 36271551
Fax: +98 71 36272495
Email: jrsr@sums.ac.ir
pISSN: 2345-6167
eISSN: 2345-6159

 

   17
 

Title: Women’s Health Bulletin (WHB)

Scope: Bulletin of Women’s Health is a quarterly peer-reviewed journal, the aim of which is to provide a scientific medium of communication for researchers throughout the globe. It is journal policy to publish work deemed by peer reviewers to be a coherent and sound addition to scientific knowledge and to put less emphasis on interest levels, provided that the research constitutes a useful contribution to the field. Manuscripts are publishable in the form of original article, review article, case report, letter to the editor, etc.

Website: https://womenshealthbulletin.sums.ac.ir/
Archive Link: https://womenshealthbulletin.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 32309615
Fax: +98 71 32309615
Email: womenhealth.bulletin@gmail.com
pISSN: 2345-5136
eISSN: 2382-9990

 

  18
 
Title: International Journal of School Health (IJSH)
Scope: International Journal of School Health is aimed to promote scientific communication among medical and public health investigators worldwide. IJSH, which benefits from an international editorial board, is published quarterly by Health Policy Research Center. Contents include peer-reviewed research papers covering different aspects of public health, and health policy; critical reviews, commentaries on controversial issues in school and school age children’s health and case reports.

Website: https://intjsh.sums.ac.ir/
Archive Link: https://intjsh.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 32309615
Fax: +98 71 32309615
Email: schoolhealth.j@gmail.com
pISSN: 2345-5152
eISSN: 2383-1219

 

   19
 

Title: Trends in Pharmaceutical Sciences (TiPS)

Scope: Trends in Pharmaceutical Sciences (TiPS) is the official peer reviewed journal of the School of Pharmacy- Shiraz University of Medical Sciences, publishing original research in pharmaceutical fields (biotechnology, clinical pharmacy, medicinal chemistry, nanotechnology, pharmaceutics, pharmacognosy, pharmacology, toxicology, traditional pharmacy, and related subjects) and scheduled to appear quarterly. The journal accepts original research articles, review articles, short communications, letter to the editors, and case reports.

TheTiPS is freely available for readers and researchers and apart from articles processed under our fast track system, we have no publication or processing fee.

Website: https://tips.sums.ac.ir/
Archive Link: https://tips.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 32424128(297)
Fax: +98 71 32424256
Email: tips@sums.ac.ir
pISSN: 2423-3722
eISSN: 2423-5652

 

   20
 

Title: Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies (JAMSAT)

Scope: The journal Scope is to provide updates on advanced, high technology and novel medical science disciplines and research areas including but not restricted to: - Biotechnology - Cell therapy - Molecular medicine - Nanotechnology - Neuroscience - Reproductive biomedicine - Tissue engineering Cross-disciplinary papers with unsurpassed findings will be of special interest and highest priority. Each issue presents timely, in-depth papers contributed by field researchers attempting to cover multidimensional aspects within the above scope.

Website: https://jamsat.sums.ac.ir
Archive Link: https://jamsat.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 32317523
Fax: +98 71 32318042
Email: jamsat@sums.ac.ir
pISSN: 2423-5903
eISSN: 2538-4473

 

   21
 

Title: International Journal of Nutrition Sciences (IJNS)

Scope: International Journal of Nutrition Sciences (IJNS/ Int J Nutr Sci) is an official quarterly publication. IJNS publishes nutrition research that addresses community nutrition, clinical nutrition, cellular and molecular nutrition, food science and technology in an online-only format, after peer review processing. In particular, IJNS draws attention to research findings that identify the nutritional problems and possible solutions for various populations. IJNS advances our understanding of nutritional mechanisms and the complex interactions of nutrition with genetics, physiology, health, and behavior. Submitted manuscripts must comply with IJNS's Instructions for Authors. Manuscripts outside of the scope of IJNS are returned without the delay of a full review, generally within a week of submission.

Website: https://ijns.sums.ac.ir/ 
Archive Link: https://ijns.sums.ac.ir/browse?_action=issue
Tel: +98 71 37250054
Fax: +98 71 37257288
Email: ijns@sums.ac.ir
pISSN: 2538-1873
eISSN:  2538- 2829

 

   22
 نشریات فارسی   

 

عنوان: مجله علوم پزشکی صدرا
حوزه موضوعی: «مجله علوم پزشکی صدرا»، مجله رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یک مجله علمی پژوهشی است که به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. مجله علوم پزشکی صدرا با انتشار تحقیقات و مقالات، سعی در ارتقا دانش علوم پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی درمانی دارد. مقالات به صورت فارسی- انگلیسی با چکیده فارسی و انگلیسی و متن فارسی در مجله ارائه می‌شوند.
وب‏سایت: https://smsj.sums.ac.ir
لینک آرشیو: https://smsj.sums.ac.ir/browse?_action=issue
شماره تلفن: 32122970 - 071
شماره فاکس: 32122970 - 071
پست الکترونیکی: smsj@sums.ac.ir
شماره شاپای چاپی: ندارد
شماره شاپای الکترونیک: 4339-2322

 

    23
 نشریات لغو رتبه شده  

عنوان: حسابداری سلامت

رتبه علمی پژوهشی این مجله از تاریخ فروردین 1400 لغو و انتشار آن متوقف شده است.

24

عنوان: مواد دندانی (Journal of Dental Biomaterials)

رتبه علمی پژوهشی این مجله از تاریخ آبان 1398 لغو و انتشار آن متوقف شده است.

 

25سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب